VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Xin Đặt Tay Trên Con Lần Nữa

Thi-thiên 34:1-22; Mác 8:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 267 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 10:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 34, Mác 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 34, Mác 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France787.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Chúa Dùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Quan Điểm Của Đức Chúa Trời Về Tiền Bạc (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Thức Ăn (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)2
4Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân II (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Giao ước cánh cửa đưa vào việc kinh doanh thành công (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.