VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Tận Dụng Cơ Hội

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:13:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France6673.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Làm Công Việc Chúa Giao Phó (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.