VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Tận Dụng Cơ Hội

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 11:2:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, United Kingdom21480.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Quan Niệm Sống Của Cơ Đốc Nhân (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2
3Đừng Nghi Ngờ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Thời Gian: Món Quà Giới Hạn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Làm Người Lính Giỏi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.