VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Mục Vụ Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-3
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 3:8:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1, France11921.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Nguồn Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Ảnh hưởng của người mẹ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chức tế lễ nhà vua (P2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.