VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Mục Vụ Trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-3
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 294 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.62 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1, , US0.67 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạnh Phúc Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Các Con Sẽ Găp Hoạn Nạn Trong Thế Gian (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Cách Ăn Nết Ở (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tự Do Nhờ Thuận Phục (Pastor Jason Mather)2
5Ý Tưởng Khác Thường Của Nàng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.