VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Để Bắt Đầu Một Năm Mới

Sáng-thế Ký 8:15-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 199 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2019 10:37:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 8.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US78.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đường Đua Thuộc Linh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
4Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
5Bạn Là Ai Trước Mặt Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.