VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Đời Sống Cơ-đốc Bình Thường

Mác 6:6-8; Mác 8:31-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 241 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 11:49:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6, Mác 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6, Mác 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US19740.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)2
2Vâng Phục Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)1
3Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
4Chúa Kêu Gọi Giảng Tin Lành (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Người Lực Sĩ Của Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.