VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đời Sống Cơ-đốc Bình Thường

Mác 6:6-8; Mác 8:31-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:3:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6, Mác 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6, Mác 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US97.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Thói Quen, Đổi Tính Cách (Mục Sư Lê Duy Tín)4
2Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Bước Chân Người Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.