VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Khi Chúa Mời Đừng Từ Chối

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 51.24 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US51.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Người Xấu, Người Tốt Và Người Tốt Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Tâm Trí Người Được Trưởng Thành Trong Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
4Nửa Đạo Nửa Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Đồng Hóa Với Thế Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.