VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Khi Chúa Mời Đừng Từ Chối

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 16:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US74.05 phút
2Mountain View, CA, US129.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Bước Chân Người Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Sao Ngươi Khóc? (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Sự Vụ Tìm Và Cứu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Hãm Cầm Lưỡi Mình (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.