VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Khi Chúa Mời Đừng Từ Chối

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.40 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.47 giây
2Mountain View, CA, US55.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Để Bắt Đầu Một Năm Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Bết-lê-hem Cho Tôi (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Đổ Thừa (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.