VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Khi Chúa Mời Đừng Từ Chối

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.83 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.87 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nửa Đạo Nửa Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Được Dựng Nên Để Cai Trị Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Hiếu Kính Cha Mẹ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.