VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Sống Với Mục Đích Thay Vì Được Nổi Tiếng

Hê-bơ-rơ 11:24-25; 2 Ti-mô-thê 4:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 411 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 6:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Hê-bơ-rơ 11, 2 Ti-mô-thê 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Hê-bơ-rơ 11, 2 Ti-mô-thê 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Tôi Chọn.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam597.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phân Biệt Đối Xử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tội Nghiệp Và Động Lòng Thương Xót (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Tạ Ơn Chúa về đời sống đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Đời Sống Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.