VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:1/6/2018; P: 1/10/2019; 229 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 12:16:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Germany1350.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)6
2Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
3Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
5Chúa Giê-xu Trong Mọi Sách Trong Kinh Thánh (Mark Rivera)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.