VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 279 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 19:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Thailand2889.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Nửa Đạo Nửa Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Được Dựng Nên Để Cai Trị Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Chúa Yêu Thương & Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Tôi Yêu Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.