VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ?

Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 273 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 21:46:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Thailand4878.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Với Người Cơ Nhỡ (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
4Bắt Chước Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
5Phước Hạnh Bị Đánh Mất (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.