VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ?

Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 331 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 1:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam815.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người (Mục Sư Lê Duy Tín)3
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Khôn Hay Dại (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Biết Ơn Chúa Và Hầu Việc Chúa (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.