VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ?

Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 341 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:55:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2809.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Lý Do Tạ Ơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.