VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chúa Đã Lo Liệu Trước Khi Thử Thách

Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 262 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 9:29:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, Germany1241.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Của Thượng Đế (Mục Sư Hồ Vũ)4
2Ta Là Đấng Sống (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)3
3Có Sự Gì Khó Quá Cho Ta Chăng? (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
4Những Mối Quan Hệ Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Mặc Lấy Quyền Năng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.