VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Hãy Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 374 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 21:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1167.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Chúa Cho Chính Tôi (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
4Trận Chiến Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.