VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Hãy Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 347 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.48 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (Phần 2) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1
2Bài Thi-thiên Thương Khó (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
3Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Nắm Quyền Cai Trị (Phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.