VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 384 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 17:20:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US1413.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Khi Bất Đồng? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Mưu Thâm Độc Của Satan (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Không bày tỏ bằng lời nói, mà bởi quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Những Điều Cần Thấy (Phần 2) (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.