VietChristian
VietChristian
httl.org

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)4
2Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Chúa Ban Quyền Năng Đuổi Quỷ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.