VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh

1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 761 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 23:5:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 9, Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 9, Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, Germany513.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Phước (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.