VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 675 xem 2 lưu
Xem lần cuối 59.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, , US59.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
2Cam Kết Hay Thoát Thân (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Đo Áp Huyết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Biết Mình Chối Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
5Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.