VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 706 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.31 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)4
2Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Có Biết Điều Mình Xin Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
5Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.