VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Làm Sao Nghe Tiếng Chúa

Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1484 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 6:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, , US75.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2
4Hãy Cho Họ Ăn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Những Người Có Quả Tim Sắt (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.