VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Làm Sao Nghe Tiếng Chúa

Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1891 xem 17 lưu
Xem lần cuối 55.26 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US55.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)2
4Chúa Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.