VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Năm Mới - Đổi Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2019 11:35:36
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US17422.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Dục (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
3Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Ngã Rẽ Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Bảy Chìa Khóa Cho Mùa Thu Hoạch (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.