VietChristian
VietChristian
httl.org

Những Người Được Chọn

Những Người Được Chọn

Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2019; P: 2/15/2019; 868 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 1:17:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Emeryville, CA, US2143.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Trẻ Thành Công (Mục Sư Nguyễn Hoài Đức)3
2Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Niềm Vui Cho Thế Giới (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
4Sống Bởi Đức Tin (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Đừng Tàn Phá Chính Mình (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.