VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Những Người Được Chọn

Những Người Được Chọn

Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2019; P: 2/15/2019; 1006 xem 17 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)9
2Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)8
3Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)7
4Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)5
5Vào Thành Giê-ru-sa-lem (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.