VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Hãy Vào Cửa Hẹp

Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 105 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 9:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2956.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xây Dựng Nhau Trong Tình Thương (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Phước Cho Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
3Chúa Giê-xu Gương Mẫu Cầu Nguyện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Tình Trạng Tấm Lòng Của Bạn (Pastor Perry Paxton)1
5Tìm Cầu Sự Thông Sáng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.