VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tình Yêu Thương Lớn Hơn Hết

Giăng 15:12-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/17/2019; P: 2/19/2019; 409 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 12:38:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Việc Chúa Đã Làm.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2459.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sự Trông Cậy Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.