VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bê-rít-sin Và A-qui-la - Người Làm Việc Cho Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/24/2019; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/18/2019 8:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4533.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Trọng Tâm Của Tất Cả (Pastor Terry Smith)2
4Hội Thánh Kiểu Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Biết Mình Gặp Thời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.