VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bạn Có Khéo Nghe Không?

Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2019 17:40:6
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Newark, NJ, US4009.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tâm Của Tất Cả (Pastor Terry Smith)2
2Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
3Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
4Mẹ Dạy Cho Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nhận Quyền phép và đem phân phối (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.