VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Bạn Có Khéo Nghe Không?

Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 136 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 1:34:58
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam9656.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)22
2Thoát Khỏi Sự Chết (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Giận Dỗi (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chuyện Trước Hết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ăn Năn (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.