VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Bạn Có Khéo Nghe Không?

Lu-ca 8:4-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 13:13:43
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US14262.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Con Người Chúa Muốn (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Đừng Quên Những Chuyện Đáng Nhớ, Đừng Nhắc Những Chuyện Đáng Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Ngọn Đèn Trong Đêm Tối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Mục đích và Quyền năng của kinh nghiệm Ngũ Tuần (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.