VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Điều Gì Ngăn Trở Bạn Nghe Tiếng Chúa

Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1176 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 16:30:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, 180.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nguồn Phước: Khi Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Thành An)1
2Người Bị Săn Đuổi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Một Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Một Cơ-đốc Nhân Là Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Hưởng Giao Ước Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.