VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Spring Photo

Chúa Giê-xu - Bạn Của Kẻ Tội Nhân

Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 219 xem
Xem lần cuối 5/16/2022 1:52:59
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5, Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5, Ma-thi-ơ 9.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.