VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chúa Giê-xu - Bạn Của Kẻ Tội Nhân

Lu-ca 5:27-32; Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/3/2019; P: 3/6/2019; 87 xem
Xem lần cuối 3/8/2020 5:10:1
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5, Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5, Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US35117.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Khi Chúa Thử Nghiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Mua Chân Lý (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.