VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Tấm Lòng Của Chúa

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/10/2019; 247 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 17:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.