VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chúa Không Chậm Trễ

2 Phi-e-rơ 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/10/2019; 373 xem 8 lưu
Xem lần cuối 43.21 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US43.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trình Đến Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)8
2Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Vườn Ê-đen Hiện Đang Ở Đâu? (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Chúa Là Đấng Công Bình (Pastor John Altfeltis)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.