VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Không Chậm Trễ

2 Phi-e-rơ 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/10/2019; 466 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 20:42:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Phi-e-rơ 3.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam616.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Với Người Cơ Nhỡ (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
3Hãy Ở Trong Christ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
4Phước Hạnh Bị Đánh Mất (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Đắc Thắng Sợ Hãi Và Nghi Ngờ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.