VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Chưa Về Đích Đừng Dừng Lại

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2019; P: 3/14/2019; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6, Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6, Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France10206.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Tình Đời Và Tình Người (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Hãy Chọn Yên Nghỉ Trong Chúa (MSNC Trần Việt Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.