VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Xấu, Người Tốt Và Người Tốt Hơn

Người Xấu, Người Tốt Và Người Tốt Hơn

Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 927 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 16:23:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-lê-môn 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-lê-môn 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, United Kingdom190.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Christ - Sự Bình An Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
2Sự Hiệp Một Trong Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
3Năm điều Hội Thánh đầy dẫy Ðức Thánh Linh làm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hội Thánh Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Lê Thế Đinh)1
5Cầu Nguyện (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.