VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Thân Thể Tương Thuộc

1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 10:44:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France617.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Được Ghi Tên Trên Hòn Sỏi Trắng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
3Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)3
4Tiến Trình Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.