VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chúa Ban Quyền Năng Đuổi Quỷ

Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 5:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US527.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Gieo Ra Hư Nát Mà Sống Lại Không Hư Nát (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Chết Sống (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
4Hoạch Định Tương Lai (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Bình An (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.