VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Ban Quyền Năng Đuổi Quỷ

Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 228 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 23:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Germany5352.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Hãy Coi Chừng Ngọn Gió Phía Nam (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Ý Nghĩa Lễ Báp Tem (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Chỉ Khác Một Chút Thôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Tìm Về Hạnh Phúc (Mục Sư Trần Thiện Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.