VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Chúa Ban Quyền Năng Đuổi Quỷ

Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 238 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 23:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6978.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
2Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hạ Mình Thì Được Tôn Cao (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Phục Vụ Với Tinh Thần Đồng Đội (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Tổn Thương (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.