VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Có Biết Điều Mình Xin Chúa?

Thi-thiên 107:1-16; Mác 10:32-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/24/2019; P: 3/25/2019; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 19:7:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 107, Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 107, Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam506.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1666 (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
5Tấm Lòng Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.