VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Cây Nho Thật Thì Kết Quả

Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 11:42:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5340.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
3Hãy Chổi Dậy (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
4Chúa Yêu Thương & Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Niềm Tin Không Lay Chuyển (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.