VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Cây Nho Thật Thì Kết Quả

Giăng 15:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/31/2019; P: 4/2/2019; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.36 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, , US1.37 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Cho Mình, Dâng Cho Chúa (Mục Sư Lê Duy Tín)2
2Hội Chứng Stockholm Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)1
4Tiếng Gõ Cửa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Sự Khích Lệ (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.