VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa?

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 1615 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 16:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam75.43 phút
2Cypress, TX, US107.28 phút
3Houston, TX, US114.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)4
3Khen Chê Của Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
4Được Ghi Tên Trên Hòn Sỏi Trắng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
5Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.