VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa?

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/24/2019; P: 4/2/2019; 991 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1, , US0.41 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Nhân Sa Ngã (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Tạ Ơn Chúa I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sống Yêu Thương (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Động Lực Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.