VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Giữ Đạo Chân Thật

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 518 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 21:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ai Có Tai Hãy Nghe.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1842.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
4Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Nắm Quyền Cai Trị (Phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.