VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Đức Tin Và Việc Làm

Đức Tin Và Việc Làm

Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 633 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 7:10:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1686.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tránh Xung Đột (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Không Có Việc Làm - Là Đức Tin Chết (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Phước Cho Người Giải Hòa (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2
5Hãy Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.