VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Khi Kẻ Ác Kiện Cáo

Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 188 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 20:18:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam569.48 phút
2, , US608.86 phút
3Renton, WA, US609.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
2Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Món Quà Quý Nhất Trên Đời (Minh Nguyên)2
5Nắm Giữ Thì Sẽ Mất (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.