VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Lời Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 219 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 6:17:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US6216.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Lợi ích của người được ở trong Đức Chúa Giêxu Christ (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
3Công Bình Và Đức Tin (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
4Nền Tảng Của Cuộc Đời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Đứng Trước Thử Thách (Mục Sư Bùi Quang Túc)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.