VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Lời Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 168 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 4:43:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, Germany18676.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Ơn Trước Mặt Người Ngoài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
2Ban Đầu: Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Lòng Chung Thủy (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Tránh Làm Gương Xấu (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Chúa Thấy Nỗi Khổ Dân Ngài (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.