VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Chẳng Ai Cướp Khỏi Tay Ta

Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 6:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2152.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Vô Sổ, Khóa Sổ, Tính Sổ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đón Mừng Thiên Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Môn Đồ Tốt (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.