VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Được Chữa Lành

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/10/2019; P: 4/13/2019; 246 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 6:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khải Tượng Của Chúa Cho Đời Sống Tôi.


SốKhách từMới xem
1Nam Dinh, Vietnam3064.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chúa Phục Sinh Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Sinh lại trong quyền năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Phước Vật Chất (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.