VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Được Tự Do

Giăng 8:31-36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/17/2019; P: 4/13/2019; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 2:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khải Tượng Của Chúa Cho Đời Sống Tôi.


SốKhách từMới xem
1Ocmanice, Czech Republic4155.41 phút
2, Germany4159.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Cần Những Tấm Lòng Cầu Thay (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Kết Quả Của Lòng Tin Chân Thành (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Lợi Ích Của Sự Cảm Tạ Và Ca Ngợi (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.