VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Được Trang Bị

Ê-phê-sô 4:11-12; Ma-thi-ơ 25:35-36,40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2019; P: 4/14/2019; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 16:54:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4, Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4, Ma-thi-ơ 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Khải Tượng Của Chúa Cho Đời Sống Tôi.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3268.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Cám Dỗ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Đấng Christ Và Hội Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Cần Những Tấm Lòng Cầu Thay (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Bỏ Sự Sống Mình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.