VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Càng Đến Gần Chúa Thì Ta Lại Càng Được Gần Nhau

Ê-phê-sô 2:18; Ê-phê-sô 3:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; 192 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 6:40:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2, Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2, Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3375.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lao Động Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
2Bình An Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Chúng ta có thể trông đợi điều gì khi Chúa hiện diện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Thần Hiểu Biết (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Cái Nhìn Trần Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.