VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 11:29:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27, Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27, Lu-ca 23.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Lansdale, PA, US989.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Di Sản Của Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.